Kelimeler

Ara

yetmek kelimesinin anlamı

  • Bir ihtiyacı karşılayacak, giderecek nicelikte olmak.
  • Yeterli sebep olmak.
  • (kötü bir davranış, durum, tutum için) Yeterli olmak, kâfi gelmek.
  • (yaş için) Erişmek, ulaşmak.
  • Olgunlaşmak.
  • Başkasına ihtiyacı olmamak.