Kelimeler

Ara

yayılmak kelimesinin anlamı

  • Yaymak işine konu olmak veya yaymak işi yapılmak.
  • Hastalık, pek çok kimseye geçmek veya bulaşmak.
  • Genelleşmek.
  • Genişlemek, büyümek.
  • Serilmek, döşenmek.
  • Ayrıntıya girmek, açılmak.
  • (sürü için) Otlamak.
  • Rahat bir biçimde, sere serpe oturmak.