Kelimeler

Ara

yakın kelimesinin anlamı

  • (zamanda ve yerde) Az bir ara ile aynlmış olan, uzak karşıtı.
  • Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
  • Aralarında sıkı ilgi bulunan.
  • Benzeyen, andıran, yaklaşan.
  • Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
  • Uzak olmayan yer.
  • Aralan nda sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba.
  • Uzak olmayarak.