Kelimeler

Ara

uçmak kelimesinin anlamı

 • Hava yolu ile gitmek.
 • (kuş, kanatlı böcek vb. için) Hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak.
 • (uçak vb. için) Özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak.
 • Gaz veya buhar durumuna geçmek.
 • Solarak yok olmak.
 • Aşınlmak.
 • Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek.
 • Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak.
 • Çok sevinmek.
 • Yok olmak, ortadan kaybolmak.
 • Belirmek.
 • Patlayıcı madde ile parçalanmak.
 • Uçar gibi dalgalanmak.
 • Çok hızlı gitmek.
 • (dinî inanışa göre) Ruh ölümden sonra göğe yükselmek.
 • Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra hayal âlemine dalıp gitmek.
 • Cennet.