Kelimeler

Ara

tutmak kelimesinin anlamı

 • Elde bulundurmak, ele almak.
 • Ele geçirmek, yakalamak.
 • Avlamak.
 • Anlamak, farkına varmak.
 • Yanında bulundurmak, alıkoymak.
 • Hürriyetinden mahrum edip bir yere kapamak, tevkif etmek.
 • Kaplamak.
 • (kırağı, çiğ, kar için) Bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak.
 • Denetimi ve yetkisi altına almak.
 • Desteklemek, birinden yana gkmak.
 • Benimsemek, beğenmek.
 • Gereğini yapmak, yerine getirmek.
 • Uygun gelmek, çelişmez olmak.
 • Hizmetine almak veya kiralamak.
 • (bir işe) Herhangi bir anlayışla girişmek.
 • İçine girmek; girişmek, yapmak.
 • Kocası olmak.
 • Dokunmak; etkisini göstermek.
 • (beddua için) Etkisini göstermek, gerçekleşmek, yerine gelmek.
 • Ağrımak, sancımak, musallat olmak.
 • Ulaşmak, varmak.
 • Para toplamı. ..-e varmak.
 • Uğramak.
 • Herhangi bir durumda bulundurmak.
 • Var saymak, farz etmek.
 • Hedef olarak almak.
 • Alacağa (veya vereceğe) saymak.
 • Yaklaştırmak.
 • Edinmek, peyda etmek.
 • Kullanmak.
 • Bağlamak.
 • Başlamak.
 • Beklenen sonucu vermek.
 • İş görebilmek.
 • Sürmek, zaman almak.
 • Kayıt, zabıt, not kelimelerine "etmek" anlamıyla yardımcı fiil olarak katılır.
 • Yapışarak veya sokularak çıkmaz olmak.
 • Giyinmesine yardım etmek.
 • Bir cümlede fiilden önce ve fiilin kipinde veya sıfat-fîil durumunda kullanıldığında o fiilin anlattığı işin çok