Kelimeler

Ara

trajedi kelimesinin anlamı

  • Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya,