Kelimeler

Ara

tim kelimesinin anlamı

  • Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk.
  • Silâhlı kuvvetlerde, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birliğe verilen ad.