Kelimeler

Ara

tarife kelimesinin anlamı

  • Fiyat gösteren çizelge.
  • Taşıtlann gidiş geliş zamanlan m gösteren çizelge.
  • İlâç, alet vb. şeylerin nasıl kullanılacağım açıklayan kâğıt, tanıtmalık, prospektüs.