Kelimeler

Ara

taksim kelimesinin anlamı

  • Parçalara bölme, bölüştürme.
  • Bölme ve bölü.
  • Klâsik Türk müziğinde faslın başında ve ortasında çalgıcının irticalen yaptığı gezinti,