Kelimeler

Ara

soğurma kelimesinin anlamı

  • Soğurmak işi, emme, massetme.
  • Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi.
  • Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.