Kelimeler

Ara

sancak kelimesinin anlamı

  • Bayrak, liva.
  • Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.
  • Osmanlı yönetim teşkilâtında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.
  • Gemilerin sağ yanı.