Kelimeler

Ara

reisülküttap kelimesinin anlamı

  • XVII. yüzyıla kadar OsmanlIlarda padişah divanı kâtiplerinin başı, reis efendi.
  • Tanzimat'tan önce Osmanlı İmparatorluğunun Dışişleri bakanı.