Kelimeler

Ara

put kelimesinin anlamı

  • Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem,
  • Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik.