Kelimeler

Ara

pul kelimesinin anlamı

  • Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık.
  • Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası.
  • Eskiden kullanılan akçeden küçük metal para.
  • Tavla oyununda kullanılan, plâstik, tahta vb.den yapılmış yassı yuvarlak levhacık.
  • Vida, cıvata vb.şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık.
  • Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık.
  • Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri.
  • Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt.
  • Pula benzeyen, pulu andıran.