Kelimeler

Ara

pozitron kelimesinin anlamı

  • Pozitif elektron,