Kelimeler

Ara

pay kelimesinin anlamı

  • Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
  • Eşit bölüm.
  • Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığı m gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık