Kelimeler

Ara

parti kelimesinin anlamı

  • Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka.
  • Bir bütünün parçası, kısım.
  • Bazı oyunlarda bir kez.
  • Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlama amacıyla düzenledikleri eğlence.
  • Çok ucuza elde edilen şey, kelepir.
  • Vurgun, kazanç.
  • Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri,