Kelimeler

Ara

oturum kelimesinin anlamı

  • Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunlan görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse.
  • Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri.