Kelimeler

Ara

orta kelimesinin anlamı

 • İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum.
 • (zaman için) Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.
 • Bir şeyin kenarlarından yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer.
 • Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm.
 • Görünür, algılanır durum.
 • (topluluk) İçinde, arasında.
 • Eğitimde zayıf ile iyi arasındaki derece.
 • Siyasette sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen (siyasî parti).
 • Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan.
 • İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat.
 • Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer.
 • Bkz. orantı.
 • Güreşte pehlivanların ayrıldıklan beş dereceden üçüncüsüne büyük orta, dördüncüsüne de küçük orta