Kelimeler

Ara

orkestra kelimesinin anlamı

  • Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu.
  • Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.
  • Bazı tiyatrolann birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklara verilen ad.