Kelimeler

Ara

oluş kelimesinin anlamı

  • Olmak işi veya biçimi, vuku.
  • Oluşma, teşekkül, tekevvün.
  • Bir durumdan öteki duruma geçiş.