Kelimeler

Ara

nihilizm kelimesinin anlamı

  • Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti.
  • Her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk.
  • Her türlü siyasî düzeni inkâr eden, toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş.