Kelimeler

Ara

nesne kelimesinin anlamı

  • Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.
  • Öznenin dışında kalan her konu, obje.
  • Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç,
  • Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı
  • Musluğun, gizli döşenmiş boruya vidalandığı yerin çirkin görünüşünü kapatmak amacıyla kullanılan nikel