Kelimeler

Ara

nasıl kelimesinin anlamı

  • (bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü.
  • Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirtir.
  • "Yapmama imkânı var mı?" anlamında.
  • Ne kadar çok.
  • Elbette, kesinlikle.
  • Ben sana dememiş miydim, gördün mü?.
  • İşin zorunlu olduğunu belirtir.
  • Ne dediniz? veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlannda.