Kelimeler

Ara

müstahzar kelimesinin anlamı

  • Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış.
  • Önceden hazırlanarak eczahanede bulundurulan hazır ilâç.