Kelimeler

Ara

müdahale kelimesinin anlamı

  • Kanşma, araya girme.
  • Bir dava sonucu verilecek olan karann, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmalan.