Kelimeler

Ara

jeopolitik kelimesinin anlamı

  • Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi.
  • Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki.
  • Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasî coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik