Kelimeler

Ara

isteri kelimesinin anlamı

  • Duyu bozukluklan, türlü ruh kanşıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir