Kelimeler

Ara

insanlık kelimesinin anlamı

  • Bütün insanları içine alan varlık.
  • İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi.
  • İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi.
  • İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma.