Kelimeler

Ara

ilgi kelimesinin anlamı

  • İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk.
  • Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
  • Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.
  • Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda öğelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.