Kelimeler

Ara

ikmal kelimesinin anlamı

  • Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.
  • Bitirme.
  • Cümlenin veya dizenin anlamım sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama,