Kelimeler

Ara

işlemek kelimesinin anlamı

 • Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek.
 • (ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak.
 • İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek.
 • İyi çalışmak, müşterisi bol olmak.
 • Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak.
 • Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek.
 • Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek.
 • İşlek, etkin durumda olmak.
 • (çıban) Olgunlaşma yolunda olmak.
 • (yara) Kapanmak.
 • Gidip gelmek.
 • Hesapları veya kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak.