Kelimeler

Ara

hortum kelimesinin anlamı

  • Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü.
  • Tulumba veya musluklara takılan genellikle plâstikten uzun boru.
  • Hava veya suyun hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan, alanı dar bir siklon çeşidi.