Kelimeler

Ara

hergele kelimesinin anlamı

  • Bineğe veya yük taşımaya alıştınlmamış at veya eşek sürüsü.
  • Terbiyesiz, görgüsüz kimseler için bir sövgü sözü olarak kullanılır.