Kelimeler

Ara

güÇ kelimesinin anlamı

 • Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.
 • Yapılması zor, çetin.
 • Zorlukla.
 • Fizik, düşünce ve ahlâk yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direne bilme yeteneği, kuvvet.
 • Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 • Sınırsız, mutlak nitelik.
 • Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.
 • Birim zamanda yapılan iş.
 • Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği.
 • Siyasî, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet.
 • Bir ulusun, bir ordunun vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.
 • Yeterliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.
 • Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.
 • Bir toprağın verimlilik yeteneği.