Kelimeler

Ara

görev kelimesinin anlamı

  • Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon.
  • Resmî iş, vazife.
  • Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
  • Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
  • Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.