Kelimeler

Ara

formül kelimesinin anlamı

  • Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı.
  • Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.
  • Çıkar yol, tutulan yol, yöntem.
  • Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım.
  • Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan cebirsel anlatım.
  • Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunlann o birleşik maddedeki oranlarını gösteren