Kelimeler

Ara

fıkra kelimesinin anlamı

  • Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot.
  • Gazetelerin veya dergilerin belirli sütunlannda, genel başlık altında gündelik konuları bir görüş ve