Kelimeler

Ara

evlek kelimesinin anlamı

  • Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri.
  • Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü.
  • Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu.
  • On liralık kâğıt para.