Kelimeler

Ara

dirsek kelimesinin anlamı

  • Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı.
  • Köşe.
  • Giysi kolunda dirseğe rastlayan bölüm.
  • Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası.
  • Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas,