Kelimeler

Ara

derece kelimesinin anlamı

  • Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe.
  • Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
  • Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
  • Bir çemberin 360'ta birine eşit olan açı birimi.
  • Sıcaklıkölçer, termometre.
  • Denli, kadar.
  • Sporda başan gösterme.