Kelimeler

Ara

dağ kelimesinin anlamı

  • Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan
  • Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.
  • İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık.
  • Büyük üzüntü, acı.