Kelimeler

Ara

düzmek kelimesinin anlamı

  • Bir ihtiyacı karşılamak amacıyla birçok şeyleri birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek.
  • Düzene sokmak, düzene koymak, sıralamak, elverişli, uygun bir duruma getirmek.
  • Yaratmak, oluşturmak, meydana getirmek.
  • Uydurmak.
  • Cinsel ilişkide bulunmak.