Kelimeler

Ara

düşünce kelimesinin anlamı

  • Düşünme sonucu vanlan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide.
  • Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
  • Tasa, kaygı, sıkıntı.
  • Niyet, tasan.
  • İlke, yönetici sav.