Kelimeler

Ara

briket kelimesinin anlamı

  • Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt.
  • Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi.