Kelimeler

Ara

başyazman kelimesinin anlamı

  • Bir dairedeki yazmanlann başı, başkâtip,