Kelimeler

Ara

ases kelimesinin anlamı

  • Gece bekçisi.
  • Osmanlı imparatorluğunda yeniçeri ocağının kaldınlmasmdan önceki güvenlik görevlisi.