Kelimeler

Ara

asıl kelimesinin anlamı

  • Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı.
  • Kök, köken, kaynak.
  • Gerçeklik, esas, hakikat.
  • Soy, nesep.
  • Gerçek.
  • Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
  • Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
  • (a 1 sil) Başlıca, başta gelen, gerçek olarak.