Kelimeler

Ara

arkegon kelimesinin anlamı

  • Eğrelti otlarında, bazı su yosunlarında, bütün kara yosunlannda ve bazı açık tohumlularda görülen dişilik