Kelimeler

Ara

amortisman kelimesinin anlamı

  • Taşınmaz malların aşınmalanna karşılık olarak, yıllık kârdan aynlan belirli pay.
  • Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.